info@suomi125.fi

Suomen tulevaisuuteen vaikuttaa yhteinen tahtotila.

Pistetään yhdessä Suomi kuntoon sen täyttäessä 125 vuotta. Tulemme julkaisemaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiantuntijoiden haastatteluja, heidän kokemukseen pohjautuvaa vapaata-ajattelua.

Pyrimme ratkaisukeskeiseen, monimuotoiseen ja innovoivaan keskusteluun Suomen tulevaisuuden eteen. Martti Kiikka alustaa Suomi 125 ohjelman.

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan kanssa keskustelemassa Vesa Puttonen ja Bo Harald
1. jakso

1. jakson aiheet ja aikajana:

00:00 Intro
00:57 1. Kuinka kauan Suomen saneeraaminen kuntoon kestää?
02:44 2. Pitäisikö pääomaa lisätä Suomessa?
05:30 3. Mitkä toimet stimuloisi investoimaan ja kasvattamaan pääomaa?
06:53 4. Miten voidaan kannustaa yritysten sukupolvenvaihdoksessa?
09:47 5. Miten saadaan lisää yrityksiä Suomeen?
11:20 6. Mitä Suomi kaipaa?
12:29 7. Luoko digitalisaatio ketteryyttä?
19:49 8. Mitä jos yrityksen sukupolvenvaihdos jää tapahtumatta?
21:57 9. Yrittäjä vai Ylittäjä?

www.suomi125.fi | 125.fi
17.11.2021 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan kanssa keskustelemassa Vesa Puttonen ja Bo Harald

2. jakso

2. jakson aiheet ja aikajana:

00:00 Intro
00:36 1. Valtion velkaantuminen?
01:14 2. Maahanmuutto?
05:53 3. Onko julkinensektori liian suuri?
10:24 4. Onko Suomi mahdollinen maa investoinneille?
23:08 5. Onko Suomi kestävällä pohjalla?
24:56 6. Kuinka paljon pakkasella nyt ollaan?
27:39 7. Onko syytä uskoa että Suomen tilanne on parempi vuonna 2042, kuin nyt?
30:46 8. Voiko Suomesta tulla palveluyhteiskunta?

www.suomi125.fi | 125.fi
28.12.2021 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan kanssa keskustelemassa Vesa Puttonen ja Bo Harald

3. jakso

3. jakson aiheet ja aikajana:

0:00 Intro
00:23 1. Suomi, digitalisaation suurvalta?
01:18 2. Sote kysymys?
07:29 3. Mikä on hyvinvointivaltion uusi määritelmä?
09:32 4. Kansalaisen omavastuu?
10:56 5. Onko Suomessa poikkeuksellisen suuri julkinensektori?
13:01 6. Täysillä Eurooppaan Unionin säännöillä vai ei?
14:51 7. Mitkä ovat valtiotason tavoitteet?
16:52 8. Mitä suuria valtiontason rakenteita pitäisi muuttaa?
17:49 9. Mitä positiivisia singnaaleja valtio voi yritystoimijoille välittää?
19:53 10. Yritystoiminta kansainvälisellä ja kotimaisella alueella
21:11 11. Esimerkki Martin yritystoiminnan toimintaympäristöstä
22:58 12. Puretaan yritystoimintaa häiritsevää säätelyä
24:24 13. Korkeakoulutuksen kesto Suomessa
26:50 14. Pitäisikö korkeakoulujen ja yliopistojen määrää vähentää Suomessa?
29:09 15. Lukumääräisesti vähemmän, mutta tasoltaan korkeampaa korkeakoulutusta
30:21 16. Mitä mielikuvia myydään koulutuspaikoissa?
31:39 17. Miten mielikuvien myynti toimii?
34:49 18. Kaksi uutta suomalaista huippuyliopistoa maailman parhaiden joukkoon
38:33 19. Onko Suomen toiminta liian jäykkää?
41:12 20. Lahjoitusprofessuuri
42:55 21. Miksi kaupallisuuteen suhtaudutaan kielteisesti
43:18 22. Hitsausalan yritys- esimerkki
44:56 23. Yritysverotus
48:02 24. Yrityksen kellotaajuus
50:07 25. Yritystoiminnan vastuu ympäristöstä
51:52 26. Arvostetaanko yrittäjiä tarpeeksi

www.suomi125.fi | 125.fi
07.01.2022 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan kanssa keskustelemassa Outi Mäkelä ja Jouni Eho

1. jakso

1. jakson aiheet ja aikajana:

00:00 Intro
00:38 Outi Mäkelä, Nurmijärven kunnanjohtaja esittäytyy
01:53 Jouni Eho, Pyhtään kunnanjohtaja esittäytyy
02:49 Lukuja kunnista
04:13 Mitä Nurmijärvelle kuuluu tänään?
05:49 Ovatko alueen kyläkeskukset erilaisia?
07:37 Mitä erityispiirteitä Pyhtään kunnassa on?
09:50 Pyhtään historiasta ja kunnan tuleva syntymäpäivä 675 vuotta?
10:44 Onko Venäjän läheisyydella merkitystä Pyhtään kunnalle?
11:20 Pyhtään lentorkenttä?
12:17 Pyhtää, Suomen ulkoistetuin kunta?
15:38 Miten kunnantalo käyttö on ratkaistu Pyhtäällä?
18:04 Miten digitalisaatio on otettu käyttöön Nurmijärven kunnassa?
20:59 Mitä asioita ihmisten haluavat vaalikentillä tuoda esille?
24:50 Mitä nuoriso ajattelee nykytilanteesta?
28:14 Miten Veikkauksen ja rahautomaattiyhdistyksen muutokset rahotuksessa näkyvät kunnan arjessa?
30:00 Kuntien painopisteet soten jälkeen?
36:15 Mitä kaikkia valtiollisia ja yhteisöllisiä järjestöjä on mukana kuntien päätöksenteossa?
38:35 Miten ihmiset saadaan aktivoitua mukaan toimintaan?
40:55 Miten Suomesta saadaan ketterä ja nopeasti asioihin reagoiva?
44:46 Miten kunnanjohtajan tehtävät muuttuvat soten jälkeen?
48:00 Jos Pyhtää liittyisi toiseen kuntaan, mitä sieltä voisi hävitä silloin?

www.suomi125.fi | 125.fi
28.01.2022 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan kanssa keskustelemassa Outi Mäkelä ja Jouni Eho

2. jakso

2. jakson aiheet ja aikajana:

00:00 Intro
01:01 Mitä kuntien brändille tapahtuu sote muutoksen myötä?
03:56 Minkälaisia tarpeita uusi työnantaja kunnalta vaatii?
04:44 Minkälaisia muutoksia Pyhtään kunnassa läpikäydään?
05:42 Miten Pyhtään kunta voisi hyödyntää idän läheisyyttä kehitystoimissa?
09:24 Lukuja kunnista
10:04 Suomilaiva
13:50 Suomilaivan plussat ja miinukset?
26:27 Minkälaistsa kilpailua kuntien välillä voisi vallita?
29:38 Onko nykyaikaiset arvot kohdallaan? Ja minkalaiset ne pitäisi olla tulevaisuudessa?
32:09 Mitä mieltä olette Suomen tukijärjestelmiin nojaamisesta?
35:50 Terveiset valtiovallalle
36:09 Miten julkinensektori saadaan kuntoon?
43:31 Minkälaiset erityisen hankalat asiat kuormittavat kunnanjohtajan työssä eniten?
46:04 Suotuisia tuulia jatkoa ajatellen, kiitos

www.suomi125.fi | 125.fi
28.01.2022 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan ajatuksia ja kokemuksia yrittäjyydestä Suomessa.

1. jakso

1. jakson aiheet ja aikajana:

00:00 Intro
01:21 Mikä on yrittämisen historia?
10:57 Mistä yrittämisen tahto syntyy?
13:47 Yhteenveto

www.suomi125.fi | 125.fi
19.02.2021 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan ajatuksia ja kokemuksia yrittäjyydestä Suomessa.

2. jakso

2. jakson aiheet ja aikajana:
00:00 Intro
00:26 Sukupolven vaihdos, haastavin tilanne perheyrittämisessä?
17:15 Arvot?

www.suomi125.fi | 125.fi
26.02.2021 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA

Martti Kiikan ajatuksia ja kokemuksia yrittäjyydestä Suomessa.

3. jakso 

3. jakson aiheet ja aikajana:
00:00 Intro
00:25 Millä periaatteella päätös, uuden tehtaan rakentamisesta?
06:19 Perheyrityksen palvelukseen
08:12 Ensimmäiset yritysostot
08:37 Hienoin kokemus henkilöstöstä
09:36 Lama ajan irtisanomiset
10:21 Veneilyharrastus vastapainoksi
10:49 Iso rytinä
11:19 Toimintaympäristö Neuvostoliitossa ja ulkomailla
12:21 Kemikaali lainsäädäntö
13:08 Suuret muutokset
13:33 Konnailua
14:26 Veneilyn synnyttämä yhteys
15:16 Kokemus Rajamäen tehtaalla
16:19 Lääkäriksi vai insinööriksi?
16:54 Avioliitto
17:28 Tietotekniikka 70- luvun alussa
18:08 Perus fundamentit

www.suomi125.fi | 125.fi
11.03.2022 | ONLINE
© Martti Kiikka

KATSO VIDEOITA SUOMI 125 YOUTUBE-KANAVALTA