info@suomi125.fi
Julkishallinnon arvot

Arvot 
ohjaavat päätöksentekoa

Arvot ohjaavat päätöksentekoa. Arvot toimivat julkishallinnon sisäisenä ohjenuorana päätöksenteossa. Ne auttavat määrittämään, mikä on tärkeää ja mitä halutaan saavuttaa. Arvojen avulla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat linjassa tavoitteiden ja visioiden kanssa.
Julkishallinnon yleiset arvot
voivat vaihdella maasta ja kulttuurista riippuen, mutta yleisesti ottaen ne voivat sisältää

1. avoimuuden
2. rehellisyyden
3. oikeudenmukaisuuden
4. palvelun ja yhteisen hyvän edistämisen.

On tärkeää huomata, että nämä arvot voivat ilmentyä eri tavoin eri yhteiskunnissa ja hallinnoissa.