info@suomi125.fi

Kenelle?

SUOMI 125

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Arvot

Miksi arvot yritykselleni?


Yrityksellä on useita syitä omien arvojen omaksumiseen ja viestimiseen. Tässä joitakin tärkeimpiä syitä:

Ohjaavat päätöksentekoa: Arvot toimivat yrityksen sisäisenä ohjenuorana päätöksenteossa. Ne auttavat yritystä määrittämään, mikä on tärkeää ja mitä halutaan saavuttaa. Arvojen avulla yritys voi tehdä päätöksiä, jotka ovat linjassa sen tavoitteiden ja visioiden kanssa.
Identiteetin rakentaminen: Arvot auttavat rakentamaan yrityksen identiteettiä. Ne luovat yrityksen kulttuurin ja ohjaavat työntekijöiden toimintaa. Yrityksen arvot voivat myös auttaa erottumaan kilpailijoista ja rakentamaan brändiä.

Työntekijöiden sitouttaminen: Selkeästi määritellyt arvot auttavat houkuttelemaan ja sitouttamaan työntekijöitä. Monet työntekijät haluavat työskennellä yrityksessä, jonka arvot vastaavat omia arvojaan. Arvojen avulla yritys voi myös viestiä työntekijöilleen, millaisia odotuksia heillä on työn suhteen.

Sidosryhmien luottamuksen rakentaminen: Yrityksen arvot voivat auttaa rakentamaan luottamusta sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien kanssa. Arvot voivat kertoa yrityksen eettisistä periaatteista ja vastuullisesta toimintatavasta, mikä voi vahvistaa yrityksen mainetta ja brändiä.

Päätösten yhtenäistäminen: Yrityksen arvot toimivat viitekehyksenä päätösten yhtenäistämiseen. Ne auttavat yritystä varmistamaan, että eri osastot ja työntekijät toimivat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Arvot voivat auttaa välttämään päätöksiä, jotka eivät ole yhdenmukaisia yrityksen arvojen kanssa.

Kaiken kaikkiaan yrityksen omat arvot ovat tärkeä osa sen toimintaa ja menestystä. Ne auttavat yritystä luomaan selkeän identiteetin, ohjaavat päätöksentekoa ja sitouttavat sekä työntekijöitä että sidosryhmiä.