info@suomi125.fi

Suomi125- ohjelma Suomen tasavallan presidentti 2024? Jakson vieraana Sari Essayah

SUOMI 125

Suomi125- ohjelma Suomen tasavallan presidentti 2024? Jakson vieraana Sari Essayah

Tehdään Suomesta mahdollisuuksien maa sen täyttäessä 125 vuotta!

Hyppää keskustelun eri aiheisiin suoraan alla olevasta aikakoodista:

00:00 Suomi 125-ohjelma, Suomen tasavallan presidentti 2024?

00:49 Mitä haluaisit että sinusta tulisi esille julkisuudessa?

02:04 Maailmanmestaruus hyvään hetkeen Suomelle

03:05 Mitä on kilpakävely?

03:37 Kymmenen kilometriä 43:een minuuttiin

03:49 Kilpakävelyn askellus?

04:26 Askel oikealta vai vasemmalta?

05:07 Isot saappaat tarjolla

05:17 Kilpatossut vai isot saappaat?

05:42 Mikä piirteesi tulisi esiin presidenttiydessä?

06:40 Minkälainen yhteisö sinulle on kotiseutusi Lapinlahti?

07:47 Lapinlahti – pienenevä kunta

08:16 Vetävä kuntamalli Suomelle?

11:27 SOTE – yksittäisistä menoista suurin

11:57 Onko tilannekuva yhteinen?

12:32 Onko valtionvelan tilannekuva yhteinen?

13:31 Velkaantumiskehitystä 15 vuotta

14:22 Pienen maan pitää olla ketterä

15:06 Koska velkalaiva kääntyy?

15:34 Muutostarve on iso

17:43 Voisiko ministeriösi vastuualuetta ottaa tarkasteluun kustannuksista keskusteltaessa?

19:36 Tanskan puusektori – suurempi kuin Suomen?

20:16 Kuinka paljon presidentti voi edesauttaa viennin edistämistä?

21:07 Suomen rooli Itämeren Nato-blokissa – vetovastuu?

22:04 Voisiko status nostaa business-kulttuurin arvoa?

23:26 Suomen rooli Pohjoismaiden taloudessa?

24:33 Voisimmeko asuttaa ukrainalaisia pienille paikkakunnille Suomessa?

26:44 Miten EU-maat tulevat suhtautumaan Ukrainan asemaan maanviljelyksessä?

28:29 Siirtyykö EU:n maataloustukien painopiste tulevaisuudessa Ukrainaan?

30:41 Puolet EU:n budjetista maatalouden tukemiseen

31:50 Tukiaiset ja kilpailukyky

33:12 Tukien vähentäminen?

33:54 Onko Arkadianmäen arvokartta hajallaan?

36:44 40-50 miljardia lisää velkaa hallituskaudessa?

38:52 Arvotekoja? 41:05 Syrjäyttääkö mielekkään tekemisen puute?

42:46 Passivoivatko tuet? 43:42 Mitkä isot asiat Suomessa pitää olla kunnossa 20 vuoden päästä?

45:29 Mistä usko tulevaisuuteen?

46:19 Mikä mättää tulevaisuusvaliokunnassa?

48:13 Pitkä tähtäin Suomelle 49:03 Onnenkeksi

49:50 Mitä Suomen onnenkeksissä pitäisi lukea?

Suomen rakenteelliset haasteet vaativat suuria muutoksia. Pistetään yhdessä Suomi kuntoon sen täyttäessä 125 vuotta. Tulemme julkaisemaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiantuntijoiden haastatteluja, heidän kokemukseen pohjautuvaa vapaata-ajattelua (substanssi/kompetenssi).

Pyrimme ratkaisukeskeiseen, monimuotoiseen ja innovoivaan keskusteluun Suomen tulevaisuuden eteen. SUOMI 125 on poliittisista rakenteista ja järjestöjen tai yrityksien vaikutusvallasta vapaa aktivointiohjelma. Tavoitteena on herättää ja ylläpitää avointa arvopohjaista keskustelua Suomen tulevaisuudesta. Tehdään Suomesta mahdollisuuksien maa sen täyttäessä 125 vuotta 2042. Viime vuosituhannella arvokeskustelu oli voimissaan. Arvot ovat yleensä pysyviä, mutta arvoympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia. On syytä päivittää arvoja tilanteen mukaiseksi ja vahvistamaan keskustelua niiden pohjalta rakentuvasta Suomen suunnasta.

— Muuttujina ovat erityisesti globalisaatio, internet, suomen väestön vanheneminen, maahanmuuton tuomat uudet kulttuurit ja luonnossa tapahtuvat muutokset. Muun muassa nämä heijastuvat arvoihin. Mitä yhtenäisempänä kansana näistä ajattelemme sitä helpompi Suomen on tehdä visio ja strategia kohti vuotta 2042, jolloin maamme täyttää 125 vuotta.

Pyrimme ratkaisukeskeiseen, monimuotoiseen ja innovoivaan keskusteluun Suomen tulevaisuuden eteen.