info@suomi125.fi

Suomi125 -ohjelma Suomen tasavallan presidentti 2024? Vieraana rekryammattilainen Kari Kuosmanen. Kuka presidenttiehdokkaista on pätevin? Keskustelussa, kuinka pestataan huippuvirkaan.

SUOMI 125

Suomi125 -ohjelma Suomen tasavallan presidentti 2024? Vieraana rekryammattilainen Kari Kuosmanen. Kuka presidenttiehdokkaista on pätevin? Keskustelussa, kuinka pestataan huippuvirkaan.

Suomi125 -ohjelma Suomen tasavallan presidentti 2024? Vieraana rekryammattilainen Kari Kuosmanen. Kuka presidenttiehdokkaista on pätevin? Keskustelussa, kuinka pestataan huippuvirkaan.

Tehdään Suomesta mahdollisuuksien maa sen täyttäessä 125 vuotta!

Hyppää keskustelun eri aiheisiin suoraan alla olevasta aikakoodista:

00:00 Suomi 125, intro, tehdään Suomesta mahdollinen maa sen täyttäessä 125 vuotta

00:39 Kari Kuosmanen esittäytyy

01:21 Mitä eroa on yksityisellä ja julkisella sektorilla rekrytoinnin näkökulmasta?

02:48 Voiko ihmiset valita ehdokkaansa myös pinnallisin perustein?

03:30 Hyvin suuret saappaat tulisi täyttää. Kuinka paljon kansasta ovat tehneet rekrytointia?

05:11 Yksityisyydensuoja työhaastattelussa?

06:47 Ihmiset pestataan CVn pohjalta ja erotetaan luonteen perusteella?

08:00 Maksimissa 12 vuoden pesti tulossa. Mitä kansalaisten tulisi ajatella tehdessään omaa valintaansa?

09:28 Objektiivinen analyysi. Mitä ihmisten täytyy miettiä, kun he laittavat raksin ehdokkaansa ruutuun.

10:38 Monta kandidaattia toimittaisit, jos kyseessä olisi yksityinen pestaus?

11:39 Miten käsittelet kymmenen ehdokkaan paperit?

12:34 Mikä presidentin tehtävä on?

23:37 Mitä arvoja ehdokkaan tulisi nostaa esille? Onko arvo käsitteenä ylipäänsä selkeä?

24:55 Desired Value Position? Mikä on ehdokkaan tahtotila arvomaailmoissa, joka Suomella pitäisi olla pitkälle tulevaisuuteen?

28:34 Missä rekrytointia opetetaan?

29:36 Olet siis tavallaan luotsi?

31:17 Outro Suomen rakenteelliset haasteet vaativat suuria muutoksia.

Pistetään yhdessä Suomi kuntoon sen täyttäessä 125 vuotta. Tulemme julkaisemaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiantuntijoiden haastatteluja, heidän kokemukseen pohjautuvaa vapaata-ajattelua (substanssi/kompetenssi).

Pyrimme ratkaisukeskeiseen, monimuotoiseen ja innovoivaan keskusteluun Suomen tulevaisuuden eteen. SUOMI 125 on poliittisista rakenteista ja järjestöjen tai yrityksien vaikutusvallasta vapaa aktivointiohjelma. Tavoitteena on herättää ja ylläpitää avointa arvopohjaista keskustelua Suomen tulevaisuudesta. Tehdään Suomesta mahdollisuuksien maa sen täyttäessä 125 vuotta 2042.

Viime vuosituhannella arvokeskustelu oli voimissaan. Arvot ovat yleensä pysyviä, mutta arvoympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia. On syytä päivittää arvoja tilanteen mukaiseksi ja vahvistamaan keskustelua niiden pohjalta rakentuvasta Suomen suunnasta.

— Muuttujina ovat erityisesti globalisaatio, internet, suomen väestön vanheneminen, maahanmuuton tuomat uudet kulttuurit ja luonnossa tapahtuvat muutokset. Muun muassa nämä heijastuvat arvoihin. Mitä yhtenäisempänä kansana näistä ajattelemme sitä helpompi Suomen on tehdä visio ja strategia kohti vuotta 2042, jolloin maamme täyttää 125 vuotta.

Pyrimme ratkaisukeskeiseen, monimuotoiseen ja innovoivaan keskusteluun Suomen tulevaisuuden eteen.

— LUE AIHEESTA MUUALLA, OSALLISTU KESKUSTELUUN JA SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA: www.suomi125.fi    / @suomi125  https://www.facebook.com/profile.php?…  / suomi125    / suomi125-fi